DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRUNG TÂM ASAHI

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Cơ quan công tác
1. Đặng Ngọc Phú 1993 Cử nhân Tiếng Anh Trung tâm Nhật ngữ ASAHI
2. Lê Thị Tuyết 1995 Cử nhân  

Tiếng Anh

 

Trung tâm Nhật ngữ ASAHI
3. Nguyễn Thị Mỹ Uyên 1991 Cử nhân Tiếng Nhật Trung tâm Nhật ngữ ASAHI
5. Nguyễn Thị Ngọc Anh 1995 Cử nhân  

Tiếng Nhật

 

Trung tâm Nhật ngữ ASAHI
6. Hoàng Thị Huyền 1993 Cử nhân Tiếng Nhật Trung tâm Nhật ngữ ASAHI
doi-ngu
asahi-doi-ngu-1024x768